2015-06-03 15:06:40

Posjetili smo Radlovac

Učenici 3.a, 3.b i 3.e razreda, u utorak 2. lipnja, posjetili su Radlovac d.d. kako bi se upoznali s idejom održivog razvoja. Razvoj, koji bi omogućio zadovoljavanje sadašnjih potreba čovječanstva, a da se istodobno ne ugrozi mogućnost da i buduće generacije zadovolje svoje potrebe, uključuje tri komponente: ekonomski rast, pravednu distribuciju društvenih dobara i zaštitu okoliša. Predavanje o postojećim projektima i projektima koji su u pripremi, a odnose se na  saniranje devastiranog područja kamenoloma, održao je ispred tehničkog vodstva Radlovca d.d. gosp. Daniel Sudarić, dipl. ing.

U  pripremi je dugoročni projekt sanacije dijela kamenoloma koji bi nakon  završetka ponudio građanima Orahovice uređene zelene oaze, arene za školu u prirodi, geološku poučnu stazu te je predviđena sanacija Kurije. Do sada završeni projekti su: postavljanje geološkog zida sa 25 različitih vrsta stijena  i vremenskih razdoblja s Papuka, turistička cesta s vidikovcima i pogledom na kamenolom i Ružicu grad.

Nakon predavanja održan je mali kviz znanja. Za najbrže i najbolje odgovore učenici su nagrađeni knjigom Radlovac 1906.-2006.

Učenike su na predavanje u sklopu nastavne cjeline Ideja održivog razvoja vodili profesori Ana Matezić-Sudarić i Nikola Bernat.


Srednja škola "Stjepan Ivšić" Orahovica